Vesitech veetöötlsuseadmete ja veetöötlemisega seotud tehnoloogiate müügi, paigalduse ja hooldusega. Teostame järgmiseid teeńuseid:

  • Veefiltrite ja veetöötlusseadmete paigaldus
  • Veefiltrite ja veetöötlusseadmete hooldus
  • Veetöötlusjaamade ehitamine
  • Pumplate ehitamine
  • Pumpade paigaldus

Veefiltrite ja veetöötlus-

seadmete paigaldus

Pumbajaamade ehitus

Veetöötlusjaamade ehitamine

Hooldus ja remont

Projekteerimine